Winter is coming…

Beste ouders,

2020 samen gezellig afsluiten rond onze Winterboom, is met de huidige maatregelen niet toegelaten.

Toch willen wij deze editie van Winterwarmte niet zo maar aan ons laten voorbij gaan.

Meer dan ooit is net menselijke warmte, er zijn voor elkaar, elkaar moed en kracht toesturen en verbondenheid meer dan welkom. Laten we dit tonen met een klein gebaar.

In de klas knutselen wij met de kinderen lichtjes voor onze dierbare naasten: grootouders, familieleden, vrienden, buren, zorgpersoneel, …  (maximum 4 per leerling)

De kinderen zullen dit in de laatste week voor de kerstvakantie meenemen naar huis. Bespreek met je kind aan wie jullie elk lichtje willen geven en doe dit vóór 21 december. Want op valavond van de kortste dag en de langste nacht vragen we deze lichtjes aan te steken op een zichtbare plaats zoals achter het vensterraam of aan de voordeur.

Dit om de dagen wat warmer te maken voor elkaar.

Wat vragen wij?

Geef vanaf maandag glazen bokaaltjes mee waar een theelichtje in kan en met een diameter van maximum 8 cm.

De rest voorzien wij.

Laten we deze bijzondere eindejaarperiode toch samen in gedachten afsluiten,

Met hartverwarmende groeten,

Juf Stefanie

Wie komt er alle jaren…

2020 is een vreemd jaar,

Die Coronabeestjes doen maar raar!

Gelukkig is de Sint een wijs man

En heeft hij ook dit jaar een plan.

De Sint volgt de nieuwe trend,

Videobellen is toch ook iets dat hij kent?

Via deze weg laat hij ons weten,

Dat de Pieten ons ook dit jaar niet vergeten.

Ze zijn nog jong en kunnen alles aan,

zelfs Coronaproof op pad te gaan!

Vanop een afstand houdt hij zijn pieten in het oog.

Bezorgen ze de pakjes wel tijdig, veilig en droog?

Met zijn smartphone geeft hij de nodige bevelen,

zodat de Pieten iedereen kunnen bedelen.

Maar! B-post heeft vertraging en Pieten worden ingeschakeld,

Dus de cadeautjes geraken misschien niet meer tijdig in Brakel.

Tenzij jullie dit jaar hulppietjes willen zijn?

Want Sinterklaas samen vieren, dat is toch fijn?

Daarom krijgen jullie deze week drie opdrachten te vervullen.

Dan komt de Sint zeker en vast met nieuwe spullen.

Zeg nu zelf is die Sint geen fantastische vent?

Kortom een man die de wereld kent!

OPDRACHT 1: